0935745653

Cảm Biến Đo Độ Đục Công Nghiệp PRE8200

Cảm Biến Đo Độ Đục  Công Nghiệp PRE8200 Sử dụng rộng rãi trong nước mặt, nước thải công nghiệp và nước thải cộng đồng, xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước, kiểm soát quy trình và các lĩnh vực khác.

Model: PRE8200

Thương Hiệu : PREMS

YÊU CẦU BÁO GIÁ