Cảm Biến Đo Độ Đục PRE12

Cảm biến Độ Đục Nước PRE12: Kích thước nhỏ, hoạt động DC 24V, đo ánh sáng 90°, dải đo linh hoạt 0-400NTU, RS485 Modbus, tự hiệu chuẩn bằng dung dịch Formazin, lưu trữ rộng

Model: PRE12

Thương hiệu : PREMS

YÊU CẦU BÁO GIÁ