CẢM BIẾN ĐO MỨC RADAR

Cảm Biến đo mức radar Được sử dụng để đo mức chất lỏng, chất rắn.

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Danh mục: , Nhà sản xuất: DELTA PHASE