Cảm Biến Đo TSS PRE8212-TSS (Tổng Chất Rắn Lơ Lửng)

Cảm biến đo TSS PRE8212-TSS  được sử dụng rộng rãi trong nước mặt, nước thải cộng đồng, nước thải công nghiệp, xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước, kiểm soát quy trình và các lĩnh vực khác.

Model: PRE8212-TSS

Thương Hiệu: PREMS

YÊU CẦU BÁO GIÁ