0935745653

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG ĐIỆN TỪ- SIEMENS

Model : Mag5100W, Mag1100, Mag3100, Mag8000, Mag8000CT…

Xuất Xứ : Hãng Siemens- Pháp

Ứng Dụng : Đo Lưu Lượng Nước Trong Công Nghiệp Như Nước Thải, Nước Cấp…

YÊU CẦU BÁO GIÁ