0935745653

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG SIÊU ÂM KẸP NGOÀI INN-UFM-S

Model:   INN-UFM-S

Đồng hồ lưu lượng siêu âm kệp ngoài INN-UFM-S được sử dụng để đo lưu lượng chất lỏng (nước, dầu, thực phẩm, hóa chất,…) trong đường ống

YÊU CẦU BÁO GIÁ