ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG SIÊU ÂM KẸP NGOÀI PRE-UFM Series

Model:  PRE-UFM Series

HSX : PREMS – USA ( SX tại Hong Kong)

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG SIÊU ÂM KẸP NGOÀI PRE-UFM Series được sử dụng để đo lưu lượng chất lỏng (nước, dầu, thực phẩm, hóa chất,…) trong đường ống

YÊU CẦU BÁO GIÁ