0935745653

THIẾT BỊ ĐO KHÍ O2, CO2, CO, CH4, SO2, NO

Được ứng dụng để đo nồng độ khí O2, CO2, CO, CH4, SO2, NO trong mẫu khí. Có thể đo cùng lúc tối đa 4 thông số khí bao gồm khí O2, hoặc 3 thông số khí không bao gồm khí O2.

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Danh mục: , Nhà sản xuất: DELTA PHASE