0935745653

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG SIÊU ÂM CẦM TAY INN-UFM-P

Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm cầm tay INN-UFM-P được sử dụng để đo lưu lượng chất lỏng (nước, dầu, thực phẩm, hóa chất,…) trong đường ống

Model:   INN-UFM-P

YÊU CẦU BÁO GIÁ