0935745653

THIẾT BỊ ĐO TSS TRONG NƯỚC

Thiết bị đo nồng độ TSS dựa trên phương pháp hấp thụ tia hồng ngoại kết hợp với ứng dụng của phương pháp ISO7027, đảm bảo khả năng phát hiện liên tục và chính xác nống độ chất rắn lơ lửng và nồng độ bùn.

YÊU CẦU BÁO GIÁ