0935745653

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KÊNH HỞ

Thiết bị đo lưu lượng kênh hở được ứng dụng đo lưu lượng nước trong các kênh/ mương hở.

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Danh mục: , Từ khóa: Nhà sản xuất: DELTA PHASE